Ценоразписът е актуализиран на 22.07.2023 г.

 • 150.00 лв.
 • 90.00 лв.
 • 120.00 лв.
 • 60.00 лв.
 • 300.00 лв.
 • 150.00 лв.
 • 180.00 лв.
 • 2.50 лв./км.
 • 1.50 €/км.
 • 350.00 лв.
 • 80.00 лв.
 • 25.00 лв.
 • 100.00 лв.
 • 140.00 лв.
 • 80.00 лв.
 • 40.00 лв.
 • 50.00 лв.
 • от 200.00 лв.
 • от 40.00 лв.
 • от 60.00 лв.
 • 40.00 лв.
 • от 120.00 лв.
 • от 140.00 лв.
 • 00.00 лв.
 • 90.00 лв.
 • 30.00 лв.
 • 25.00 лв.
 • 280.00 лв.
 • 300.00 лв.
 • от 300.00 лв.
 • 670.00 лв.
 • от 90.00 лв.
 • 8.00 лв.
 • 80.00 лв.
 • 100.00 лв.
 • 50.00 лв.
 • 90.00 лв.
 • от 55.00 лв.
 • от 5.00 лв.
 • 2.00 лв.
 • 15.00 лв./кг.
 • 16.00 лв.
 • -
 • 68.00 лв.
 • 48.00 лв.
 • -
 • 4.50 лв.
 • 4.50 лв.
 • 10 лв.
 • 100.00 лв.
 • 960.00 лв.
 • 70.00 лв.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0889 321 477