Траурни услуги от Българска Погребална Агенция

Независимо къде е починал човек - вкъщи, болнично заведение или старчески дом, Акт за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт издадено от съответното компетентно медицинско лице и лична карта или паспорт на починалото лице. Смъртният Акт се издава не по-късно от 48 часа след настъпване на смъртта. Излкючение се прави без да се налага съдебно решение, когато се наложи съдебномедицинско освидетелстване на трупа при условията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Органите на съдебната власт, назначили съдебномедицинската експертиза, издават документ, удостоверяващ причината за забавянето.

Препис-извлечение от Акт за смърт се издава безплатно и представлява разрешение за погребение. Веднага след съставянето на смъртния акт длъжностното лице по гражданското състояние изпраща документа за самоличност на умрелия на най-близкото районно полицейско управление на Министерството на вътрешните работи.

ВНИМАНИЕ!

Съобщението за смърт издадено от съответното медицинско лице НЕ Е Акт за смърт.

Служителите на Траурна Агенция Хермес са готови да Ви съдействат по всяко време на денонощието за издаване на Съобщение за смърт от компетентно медицинско лице и съставяна на Акт за смърт. При необходимост не се колебайте да позвъните на: 0889 321 477

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0889 321 477