Репатрация на тленни останки от и до всяка точка на света

Понякога някой от любимите ни хора умира далеч от дома. Това може да е българин, живеещ в чужбина или чужденец, намиращ се в България. Обикновено желанието на близките е починалият да бъде погребан в родината му. Погребална агенция Хермес предлага цялостна услуга по репатрация на тленни останки. Стриктно спазвайки изискванията за необходимите документи, както на изпращащата, така и на получаващата страна извършваме услугата в минимални срокове.

  • Взаимодействие с консулства и посолства
  • Взаимодействие със застрахователната компания
  • Осигуряване на специални ковчези
  • Специализиран наземен транспорт за тленни останки
  • Осигуряване на авиотранспорт
  • Превод и легализация на необходимите документи
  • Съхранение в хладилна камера
  • Балсамация
  • Кремация и транспорт на урната в чужбина
  • Партньорска мрежа в целия свят

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0889 321 477