Всичко за достойно погребение с Българска Погребална Агенция!

Погребална Агенция Хермес извършва цялостна организация на погребения, както в София, така и в цялата страна. Минималната цена за организация на достойно погребение в София е 684.00 лв., като в тази цена е включен граждански ритуал. Разполагаме с луксозна катафалка Мерцедес S Class, осигуряваме и специализиран транспорт за превоз на опечалени.

Християнско погребение

Според православната религия, право на християнско погребение има всеки, който приживе е бил кръстен. Преди опелото покойния се изкъпва, като символ на това, че ще застане чист пред Бог преди Възкресението си. Облича се, а върху гърдите се слага евангелие. Полага се в ковчега с лице на горе, със затворени очи и уста, а ръцете са скръстени на гърдите в знак на вярата към разпнатия Христос. В дома и в църквата при опелото покойника е обърнат с лице на изток в символ на очакване на Второ Христово пришествие. Запалват се свещи, които символизират преминаването на умрелия от свят на мрак, към вечното жилище на светлината. След опелото се прави шествие до гроба, което се води от свещеника извършил опелото, покойника се погребва в гроб с глава сочеща на запад и лице гледащо на изток. Често опелото се извършва на самия гроб. След погребението, на гроба се поставя дървен кръст, символизиращ вярата на покойния в християнската религия, а след година, върху новия гроб се поставя надгробен паметник или надгробна плоча.

Погребение в София

  1. Столична община осигурява безплатно ново гробно място за жители на София в гробищен парк "Малашевци". Първите 8 години за ползването на гроба не се заплаща такса. Във всички останали гробища в София се извършват погребения само в семейни гробни места.
  2. Погребение в нов гроб може да се извърши и в частното гробище в квартал Бояна - "Бояна парк".

Цялостна организация на погребение - 898.00 лв.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0889 321 477