Всичко за организиране на кремация, необходими документи. Кремация- 270.00 лв.

Траурна агенция Хермес предлага цялостна организация на кремация, както за жители на София, така и за хора от цялата страна. Кремацията представлява изгаряне на тленните останки на покойния при температура от около 800°-1000°С до превръщането им в пепел. Процесът се извършва в крематориум, като за целта тялото се полага в специализирана камера. След кремирането от покойника остават около 3-4 кг. прах, който се събира в урна. При желание от страна на близките на починалия кремацията може да се наблюдава от специално изградено за целта помещение. Прието е урната да бъде поставена в урнова ниша или положена в гроб, но може да бъде задържана вкъщи или праха да бъде разпръснат някъде, където е пожелал покойният приживе. Поради наличието само на един крематориум в България, кремацията все още е непопулярна в другите райони на България. Напоследък се наблюдава практика, покойник от друго населено място да се кремира, като първо се извършва ритуал там, след което ковчегът се транспортира до крематориума в София извършва се кремацията и урната с праха на покойника се предава на близките.

Необходими документи за извършване на кремация:

  1. Съобщение за смърт.
  2. Разрешително за кремация (талон) от лекаря констатирал смъртта.
  3. Декларация от най-близък роднина в низходящ ред по права линия за извършване на кремация.
  4. Забележка: Роднинската връзка задължително се удостоверява с представяне на документ за родствена връзка: акт за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници - оригинал.

Цялостна организация на кремация - 1033 лв.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0889 321 477