Денонощни траурни услуги от професионална траурна агенция

Необходими документи за организиране на погребение и кремация.

За погребение:

  • Смъртен акт
  • Квитанция за платено гробно място
  • Удостоверение за наследници

За кремация:

  • Смъртен акт
  • Разрешително за кремация
  • Декларация за кремация
  • Акт за брак / Акт за раждане / Удостоверение за родствени връзки

Всички документи се представят в оригинал!

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0889 321 477