Ценоразписът е актуализиран на 22.07.2016 г.

 • 150.00 лв.
 • 60.00 лв.
 • 70.00 лв.
 • 30.00 лв.
 • 200.00 лв.
 • 80.00 лв.
 • 60.00 лв.
 • 1.00 лв./км.
 • 1.00 €/км.
 • 100.00 лв.
 • 50.00 лв.
 • 20.00 лв.
 • 60.00 лв.
 • 80.00 лв.
 • 45.00 лв.
 • 30.00 лв.
 • 30.00 лв.
 • от 80.00 лв.
 • от 15.00 лв.
 • от 45.00 лв.
 • 30.00 лв.
 • от 75.00 лв.
 • от 95.00 лв.
 • 00.00 лв.
 • 65.00 лв.
 • 30.00 лв.
 • 20.00 лв.
 • 130.00 лв.
 • 200.00 лв.
 • 250.00 лв.
 • 270.00 лв.
 • от 50.00 лв.
 • 8.00 лв.
 • 40.00 лв.
 • 40.00 лв.
 • 40.00 лв.
 • 60.00 лв.
 • от 30.00 лв.
 • от 4.00 лв.
 • 2.00 лв.
 • 10.00 лв./кг.
 • 6.00 лв.
 • -
 • 48.00 лв.
 • 32.00 лв.
 • -
 • 3.00 лв.
 • 4.00 лв.
 • 7.50 лв.
 • 80.00 лв.
 • 960.00 лв.
 • 70.00 лв.

За денонощни контакти с Погребална Агенция Хермес 0889 321 477